Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte!

Please wait

Over Tilt

Tilt laat de letteren leven. Voor publiek en voor schrijvers. Taal vormt onze gedachten en cultuur, het is een belangrijke bouwsteen van de maatschappij. Literatuur kun je op verschillende manieren beleven: als boek, digitaal, in een performance, dialoog of debat. Tilt moedigt schrijvers aan om zichzelf te ontwikkelen en presenteren aan het publiek. Schrijvers tonen ons een nieuw perspectief op de wereld om ons heen. Door middel van fictie zien we de werkelijkheid.

Tilt heeft de ambitie om, in samenwerking met partners vanuit verschillende kunstdisciplines, de literaire infrastructuur in de regio Noord-Brabant te versterken. We ontplooien om dit te bereiken verschillende activiteiten, zoals het oprichten van schrijverswerkplaatsen, het opzetten van een talentontwikkelingsprogramma en het organiseren van diverse evenementen door het jaar heen. Onze kernactiviteit blijft de organisatie van het jaarlijkse Tilt Festival.

Doelstellingen

- Talentontwikkeling in Noord-Brabant en Vlaanderen
- Ander, nieuw publiek bereiken voor literatuur
- Literatuur samenbrengen met andere kunstdisciplines 

Lees hier ons ondernemingsplan voor 2017-2020

Lees hier ons bestuursverslag van het jaar 2017

Dit is Tilt

 

Bijke Aarts
Artistiek leider
bijke@tilt.nu 
 

Mijke Pol
Programmamaker
mijke@tilt.nu 
 

Anneroos Goosen
Programmamaker
anneroos@tilt.nu


Femme van den Berg 
Productieleider
femme@tilt.nu

 
Fran van den Bogaert
PR en communicatie
fran@tilt.nu

Lynn van Ewijk
(Online)communicatie
lynn@tilt.nu

Bestuur Stichting BookAwake

Voorzitter: Annemie Jans
Secretaris: Annemarie Pijnappel
Penningmeester: Herman Horst

 

Beloning

Toelichting vergoeding bestuur:

Het bestuur is onbezoldigd. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Beloningsbeleid medewerkers:

We volgen voor de drie werknemers in dienst de CAO podiumkunsten.

   
   
 
 
 

Privacybeleid Tilt

Tilt, De NWE Vorst, Willem II Straat 49, 5038 BD Tilburg

info@tilt.nu

(hierna genoemd ‘Tilt’ of ‘wij’) omvat een literaire organisatie, gevestigd in Tilburg, waarbij activiteiten worden georganiseerd gebaseerd op de volgende doelstellingen: talentontwikkeling in Noord-Brabant en Vlaanderen, een ander, nieuw publiek bereiken voor literatuur en literatuur samenbrengen met andere kunstdisciplines. Op de website www.tilt.nu (hierna genoemd ‘website’) plaatst Tilt updates over haar eigen programmering, gastprogrammering en het laatste nieuws. Op de website www.tiltfestival.nu (hierna genoemd ‘festivalwebsite’) plaatst Tilt updates over de programmering van het jaarlijkse Tilt Festival, de randprogrammering en het laatste nieuws. Deze website is alleen te bezoeken in de periode rondom het festival. Op de website https://tictail.com/tilttilburg (hierna genoemd ‘verkoopwebsite’) worden de publicaties van Tilt verkocht.

Vragen en/of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over Tilt? Laat het ons weten! Mail ons op info@tilt.nu.

Privacy

  • Alle klantgegevens worden door Tilt alleen opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake databescherming, inclusief de nieuwe AVG-wet die vanaf 25 mei 2018 geldt. Deze gegevens kunnen voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Deze gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen.
  • Wilt u dat uw persoonlijke data niet gebruikt, verwerkt of uitgewisseld wordt voor marketingdoeleinden? Mail ons op info@tilt.nu. Let wel: dit is niet mogelijk voor data die noodzakelijk zijn voor het versturen van een nieuwsbrief of persbericht via Mailchimp. Deze informatie wordt exclusief gebruikt voor respectievelijk het versturen van een nieuwsbrief of persbericht via Mailchimp en het verwerken van een bestelling via de verkoopwebsite. Deze informatie wordt niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.
  • Op deze manier verzamelt Tilt persoonsgegevens:
  1.  Voor de nieuwsbrieven en persberichten maakt Tilt gebruik van Mailchimp. Tussen Tilt en Mailchimp vindt gegevensuitwisseling plaats, zodra u zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrieven en/of persberichten. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Het is hierdoor mogelijk dat uw gegevens aldaar verstuurd, opgeslagen en gebruikt worden. Op deze pagina leest u meer over het privacybeleid van Mailchimp. Tilt kan deze gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.
  2. Tilt maakt gebruik van het verkoopsysteem Tictail voor de verkoop van de publicaties van Tilt. Tussen Tilt en Tictail vindt gegevensuitwisseling plaats zodra u zich aanmeldt en wanneer u een publicatie koopt. Op deze pagina leest u meer over het privacybeleid van Tictail. Tilt kan deze gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.
  • Tilt wisselt dus persoonsgegevens uit met de hierboven genoemde externen. Hiertoe geeft u toestemming wanneer u van (een van) onze diensten gebruik maakt.
  1. Het aanmelden voor de nieuwsbrieven of persberichten. U gaat akkoord met de gegevensuitwisseling tussen Tilt en Mailchimp.
  2. Bezoekt u de verkoopwebsite, dan gaat u akkoord met de gegevensuitwisseling tussen Tictail en Tilt. Hetzelfde geldt voor registratie.
  • Let op: Wanneer u via onze website of via onze nieuwsbrieven en persberichten op een link naar een andere website (bijvoorbeeld Facebook) klikt, dan worden er gegevens uitgewisseld met die website.